นิวยอร์กเปิดตัวโครงการยกเว้นตนเองเพื่อติดตามการเติบโต